מתלבט? זקוק לייעוץ?

ערוץ הוידאו שלנו

האם שמעת על חברה בנאמנות?

יש מגוון סיבות מדוע אדם צריך לרשום חברה באמצעות נאמנות.
אם גם לך יש סיבה או שהנך רוצה לברר מתי הדבר אפשרי הנך מוזמן לפנות ליועצים שלנו ב-E.M.Y. פתרונות פיננסיים.

קרנות סיוע לעסקים

הקרן לעסקים קטנים

מטרת הקרן:

 

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

 

    מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

    מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.

    מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

    מסלול עד 100 אלף ש"ח - תת מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

 

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.


תנאי הקרן:

סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,

8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

תקופת ההלוואה:  עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס (דחיית תשלום קרן) ועוד 54 תשלומי החזר.

ריבית:   ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.

בטחונות: 60-85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.

הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות (כולל נזילים) עבור היתרה עד 25%.


*בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.


דרישות הסף:

 

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 

מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן.

מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני.

 

במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.

 

במסלול עסקים בהקמה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.

 

לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

 

חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה

 

בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

 

העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

 

לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.

 

לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

 

לגבי עמותות, במקרה של חשבון מוגבל של מי מחברי העמותה יראו את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.


תהליך קבלת ההלוואה:

 

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 

פניית מבקשי ההלוואה לבנק או ליועץ.

נעשה תכנון צרכים ונקבע איזה מסלול עדיף לפונה, נמלא את השאלון – התכנית העסקית ונגיש לאחד משני הגופים המתאמים.

    לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק בשיתוף איתנו.

    הגוף המתאם יעביר המלצה לבנק.

    הבנק מבצע בדיקה משלו לעסק על בסיס ההמלצה שיקבל ובצירוף המלצותינו.

    הבקשה תידון בוועדת האשראי וההחלטה תימסר לנו.


ישנם למעלה מ-20 קרנות במדינת ישראל.


מעניין ?אנא פמה למשרד או מלא דף צור קשר